16 mars är sista dagen för att lämna synpunkter via hemsidan

Den 16 mars stängs möjligheten att lämna synpunkter direkt till utredningen via den här hemsidan. Det är redan många som har tagit tillfället att inkomma med synpunkter genom att svara på enkäterna och vi har börjat bearbeta de förslag som inkommit.