Hearing

Nu närmar sig Skogsutredningens hearing. Alla deltagare ska ha fått en inbjudan och instruktioner för dagen.

Utredningen befinner sig i en intensiv fas av kunskapsinhämtning som syftar till att de förslag som utredningen ska överlämna ska vara väl förankrade. Det är därför viktigt för oss att ta del av alla kloka förslag till lösningar som finns hos de som står närmast frågorna vi har att lösa. Hearingen är ett sätt för oss att få tillgång till kunskap och förslag.

För alla som vill bidra men inte haft möjlighet att delta på vår hearing kommer det även via denna hemsida finnas en möjlighet att komma med konkreta och specifika inspel i  de frågeställningar som utredningen är satt att lösa. Vi planerar att publicera denna kanal under februari månad.

Skogens dag

Agneta Ögren var key note speaker på Skogens dag i Stockholm. Utredningens uppdrag presenterades och en del av de skogliga frågeställningarna diskuterades.

Anmälningstiden för hearing har nu gått ut

Intresset för Skogsutredningens hearing har varit stort och vi har över 120 deltagare som anmält intresse av att delta. En inbjudan kommer i mån av plats gå ut via e-post till de som anmält intresse att delta.

Om vi på grund av platsbrist behöver prioritera bland deltagarna kommer mångfald att vara vägledande och inte tidpunkten för anmälan.