50 förslag som stärker äganderätten, bioekonomin och naturvården i skogen

Skogsutredningen 2019 lämnar i dag ett femtiotal förslag till regeringen för stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen. Utredningens uppdrag har handlat om två av vår tids stora ödesfrågor, förlusten av biologisk mångfald och den mänskliga påverkan på klimatet, som möts i hur vi förvaltar skogen. Förslagen täcker särskilt de frågor som bedöms problematiska ur ett äganderättsperspektiv.

– Vissa förslag kan hanteras var för sig men de flesta förslag har en nära koppling till varandra. Det är därför viktigt med en helhetssyn, säger Agneta Ögren, särskild utredare för skogsutredningen 2019.

Läs betänkandet

Fortsätt läsa “50 förslag som stärker äganderätten, bioekonomin och naturvården i skogen”

Överlämnande av betänkandet

Den 30 november klockan 10:45 överlämnar den särskilda utredaren Agneta Ögren betänkandet Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73) till ansvariga departement.

Betänkandet kommer publiceras i PDF-format i samband med överlämnandet, tillsammans med sammanfattningar avseende de mest centrala förslag som lämnas.

Det finns möjlighet för media att boka tid för frågor och intervju med Agneta Ögren den 30 november. Förfrågningar ställs till  jon.karlsson@regeringskansliet.se.