Anmälningstiden för hearing har nu gått ut

Intresset för Skogsutredningens hearing har varit stort och vi har över 120 deltagare som anmält intresse av att delta. En inbjudan kommer i mån av plats gå ut via e-post till de som anmält intresse att delta.

Om vi på grund av platsbrist behöver prioritera bland deltagarna kommer mångfald att vara vägledande och inte tidpunkten för anmälan.