Skogsutredningen 2019 överlämnar sitt betänkande

2020-11-30

Tid: 10:45-11:45

Den särskilda utredaren Agneta Ögren överlämnar betänkandet Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73) till statssekreterare Gunvor G Ericson (miljödepartementet) och Per Callenberg (näringsdepartementet).

Betänkandet överlämnas digitalt via en videomöte, där endast tjänstemän från utredningen och departementen närvarar.