Expertgruppen har nu haft sitt första sammanträde

Idag den 27 november har utredningens expertgrupp sammanträtt för första gången. Utredningen har för närvarande planerat in totalt sex möten med expertgruppen under utredningstiden.