Hearing

Skogsutredningen 2019 inbjuder till en hearing den 29 januari 2020 i Stockholm. En hearing innebär att vi inom utredningen lyssnar och inhämtar sakkunskap från experterna inom området. Skogen berör många människor, organisationer och företag på olika sätt. Det krävs därför en bredd av kunskap inom de olika frågor som ingår i vårt utredningsuppdrag. Utredningen anser att det är angeläget att så många som möjligt av skogens olika aktörer och intressenter därför får vara med och bidra. Hearingen är ett sätt för oss att fånga upp så många synpunkter och kloka förslag som möjligt från de aktörer som har intresse och kan komma att påverkas av vårt arbete.

Intresseanmälan kommer hållas öppen fram till den 2 januari 2020. Därefter kommer en inbjudan skickas ut med exakta tider och program för dagen. Observera att antalet platser är begränsat. Om antalet anmälda överstiger antalet tillgängliga platser kommer vi att skicka inbjudan till så många olika aktörer och intressenter som möjligt för att få bredd i diskussionen.

Skogsutredningen är endast intresserad av de sakfrågor som berörs av vårt utredningsdirektiv. Innan du anmäler dig måste du därför läsa igenom direktivet och fundera på vad du kan och vill tillföra. Vi ber dig även att fylla i vilka av de fyra huvudsakliga frågeställningarna som du vill diskutera för att vi ska kunna utforma hearingen på bästa sätt.

Hearingen kommer att genomföras under en heldag i form av workshops där ditt aktiva deltagande är en förutsättning.

Skogsutredningens utgångspunkt är förslagen sammantaget ska stärka äganderätten, bidra till att uppnå internationella åtaganden och nationella mål för biologisk mångfald samt främja en växande cirkulär bioekonomi och näringar med bas i skog.

Förslag inom ett område kan medföra behov av förslag inom ett annat för att utredningens alla områden ska påverkas positivt.

Skogsutredningens arbetssätt bygger på en förståelse för de olika perspektiven och insikten om att flera intressen måste balanseras för att vi ska uppnå utredningsdirektivets syfte. Vi förväntar oss samma inställning från deltagarna i hearingen!

Hearingen är kostnadsfri för deltagarna och vi bjuder på lunch.

Tiden för anmälan till hearing har nu passerat.