Start

 • Presentation och samtal om Skogsutredningens förslag
  Den 3 december deltog bland annat Agneta Ögren och Tommy Ek på SNS-seminariet Hur nyttja skogen?  och presenterade då helt kortfattat utredningens huvudsakliga förslag. Seminariets web-sändning  finns att se på i efterhand.
 • 50 förslag som stärker äganderätten, bioekonomin och naturvården i skogen
  Skogsutredningen 2019 lämnar i dag ett femtiotal förslag till regeringen för stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen. Utredningens uppdrag har handlat om två av vår tids stora ödesfrågor, förlusten av biologisk mångfald och den mänskliga påverkan på klimatet, som möts i hur vi förvaltar skogen. Förslagen täcker särskilt de frågor som bedöms problematiska …
 • Överlämnande av betänkandet
  Den 30 november klockan 10:45 överlämnar den särskilda utredaren Agneta Ögren betänkandet Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73) till ansvariga departement. Betänkandet kommer publiceras i PDF-format i samband med överlämnandet, tillsammans med sammanfattningar avseende de mest centrala förslag som lämnas. Det finns möjlighet för media att boka tid för frågor och intervju …
 • Utredningen närmar sig sitt slut
  Efter att utredningen beviljats förlängd tid har nu fokus legat på att försöka förvalta tiden på bästa sätt. Vi har bland annat kunnat fördjupa analyser och i vissa delar konkretiserat de åtgärder som utredningen anser vara behövliga. Dessvärre har den pågående pandemin inte möjliggjort att vi kunnat träffa lika många kloka och intresserade personer som …
 • Tilläggsdirektiv till Skogsutredningen (M 2019:02)
  Regeringen beslutade den 18 juli 2019 kommittédirektiv om stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (dir. 2019:46). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 1 juli 2020. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 november 2020.