Om oss

Särskild utredare
Agneta Ögren

Utredningssekretariat
Jon Karlsson, huvudsekreterare
Karin Tormalm, utredningssekreterare
Kristina Dreijer, utredningssekreterare
Tommy Ek, utredningssekreterare

Experter
Agnetha Alriksson, kansliråd, Näringsdepartementet
Björn Jonsson, Chef för naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Västerbotten
Conny Öhman, kansliråd, Näringsdepartementet
Elisabeth Hammar, chefsjurist, Kammarkollegiet
Emma Berglund, ansvarig för samhällskontakter, LRF
Erik Petré, förbundssekreterare, Sveriges Häraldsallmänningarsförbund
Eva Stengård, kansliråd, Kulturdepartementet
Garbriel Mörner, ordförande Skogskommittén, Sveriges Jordägareförbund
Ingrid Backudd, departementssekreterare, Miljödepartementet
Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist, Svenska Samernas Riksförbund
Johan Wester, senior advisor, Skogsstyrelsen
Jonas Eriksson, medlemschef, Norra Skogsägarna
Leif Öster, naturturismentrepenör, Naturturismföretagarna 
Linda Berglund, seniorrådgivare, Världsnaturfonden WWF
Linda Eriksson, skogsdirektör, Skogsindustrierna
Malin Sahlin, sakkunnig, Naturskyddsföreningen
Max Enander, stiftsjägmästare, Svenska kyrkan
Mikael Jakobsson, antikvarie, Riksantikvarieämbetet
Stefan Henriksson, handläggare, Naturvårdsverket
Ylva Birkne, departementssekreterare, Miljödepartementet