Överlämnande av betänkandet

Den 30 november klockan 10:45 överlämnar den särskilda utredaren Agneta Ögren betänkandet Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73) till ansvariga departement.

Betänkandet kommer publiceras i PDF-format i samband med överlämnandet, tillsammans med sammanfattningar avseende de mest centrala förslag som lämnas.

Det finns möjlighet för media att boka tid för frågor och intervju med Agneta Ögren den 30 november. Förfrågningar ställs till  jon.karlsson@regeringskansliet.se.