Anmälningstiden för hearing har nu gått ut

Intresset för Skogsutredningens hearing har varit stort och vi har över 120 deltagare som anmält intresse av att delta. En inbjudan kommer i mån av plats gå ut via e-post till de som anmält intresse att delta.

Om vi på grund av platsbrist behöver prioritera bland deltagarna kommer mångfald att vara vägledande och inte tidpunkten för anmälan.

Nationella skogsprogrammets årskonferens 2019

Idag presenteras Skogsutredningen 2019 under Skogsprogrammets årskonferens. Agneta Ögren inledde genom att berätta om uppdraget och utredningens arbetssätt. Därefter svarade Agneta tillsammans med utredningssekreterarna Tommy Ek och Karin Tormalm på frågor om utredningens svåra uppdrag, både från moderator och konferensens deltagarna.

Information om den hearing som utredningen planerat och där fler frågor och inspel kan framställas kommer att komma på denna hemsida inom kort.