Tack till alla deltagare!

Skogsutredningen vill tacka alla som deltagit på vår hearing. Utredningen har fått in en mängd synpunkter och förslag som kommer vara till stor hjälp i vårt fortsatta arbete.

Den 29 januari höll Skogsutredningen en hearing i Stockholm. De teman som diskuterades av de närmare 100 deltagarna som representerade olika intressen i skogen, var bl.a.:

  • Hur bör nyckelbiotoper hanteras av markägare respektive stat?
  • Hur bör skogen ovan fjällnära gränsen hanteras?
  • Hur kan skyddsformer och arbetssätt som sker på markägarens eget initiativ utvecklas?
  • Vilka synergier och eller målkonflikter kan finnas mellan t.ex. skogsbruk och naturvård?
  • Uppfyller Sverige sina internationella åtagande om biologisk mångfald?

Även de som inte hade möjlighet att delta på vår hearing i Stockholm kommer få möjlighet att lämna synpunkter och komma med förslag på motsvarande frågeställningar via denna hemsida. Den digitala hearingen kommer öppna inom kort.

Hearing

Nu närmar sig Skogsutredningens hearing. Alla deltagare ska ha fått en inbjudan och instruktioner för dagen.

Utredningen befinner sig i en intensiv fas av kunskapsinhämtning som syftar till att de förslag som utredningen ska överlämna ska vara väl förankrade. Det är därför viktigt för oss att ta del av alla kloka förslag till lösningar som finns hos de som står närmast frågorna vi har att lösa. Hearingen är ett sätt för oss att få tillgång till kunskap och förslag.

För alla som vill bidra men inte haft möjlighet att delta på vår hearing kommer det även via denna hemsida finnas en möjlighet att komma med konkreta och specifika inspel i  de frågeställningar som utredningen är satt att lösa. Vi planerar att publicera denna kanal under februari månad.

Skogens dag

Agneta Ögren var key note speaker på Skogens dag i Stockholm. Utredningens uppdrag presenterades och en del av de skogliga frågeställningarna diskuterades.

Anmälningstiden för hearing har nu gått ut

Intresset för Skogsutredningens hearing har varit stort och vi har över 120 deltagare som anmält intresse av att delta. En inbjudan kommer i mån av plats gå ut via e-post till de som anmält intresse att delta.

Om vi på grund av platsbrist behöver prioritera bland deltagarna kommer mångfald att vara vägledande och inte tidpunkten för anmälan.

Nationella skogsprogrammets årskonferens 2019

Idag presenteras Skogsutredningen 2019 under Skogsprogrammets årskonferens. Agneta Ögren inledde genom att berätta om uppdraget och utredningens arbetssätt. Därefter svarade Agneta tillsammans med utredningssekreterarna Tommy Ek och Karin Tormalm på frågor om utredningens svåra uppdrag, både från moderator och konferensens deltagarna.

Information om den hearing som utredningen planerat och där fler frågor och inspel kan framställas kommer att komma på denna hemsida inom kort.