Presentation och samtal om Skogsutredningens förslag

Den 3 december deltog bland annat Agneta Ögren och Tommy Ek på SNS-seminariet Hur nyttja skogen?  och presenterade då helt kortfattat utredningens huvudsakliga förslag.

Seminariets web-sändning  finns att se på i efterhand.