Regional skogsprogramskonferens i Lycksele – rapporter om nyckelbiotoper och fjällnära skog presenteras

Idag deltar Skogsutredningen vid den regionala skogsprogramskonferensen i Lycksele. Utredningen presenterar där sitt uppdrag och arbete.

Dessutom presenterades vid konferensen två av de underlagsrapporter som utredningen beställt från Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket angående nyckelbiotoper och fjällnära skog.

Till utredningarna