Tack till alla deltagare!

Skogsutredningen vill tacka alla som deltagit på vår hearing. Utredningen har fått in en mängd synpunkter och förslag som kommer vara till stor hjälp i vårt fortsatta arbete.

Den 29 januari höll Skogsutredningen en hearing i Stockholm. De teman som diskuterades av de närmare 100 deltagarna som representerade olika intressen i skogen, var bl.a.:

  • Hur bör nyckelbiotoper hanteras av markägare respektive stat?
  • Hur bör skogen ovan fjällnära gränsen hanteras?
  • Hur kan skyddsformer och arbetssätt som sker på markägarens eget initiativ utvecklas?
  • Vilka synergier och eller målkonflikter kan finnas mellan t.ex. skogsbruk och naturvård?
  • Uppfyller Sverige sina internationella åtagande om biologisk mångfald?

Även de som inte hade möjlighet att delta på vår hearing i Stockholm kommer få möjlighet att lämna synpunkter och komma med förslag på motsvarande frågeställningar via denna hemsida. Den digitala hearingen kommer öppna inom kort.