Underlag

Utredningen har beställt viss utredning från Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket. För innehållet i underlagsrapporterna ansvarar författarna på respektive myndighet.

Följande underlagsrapporter har redovisats: 

Skogsutredningen har även fått hjälp av det tvärvetenskapliga skogsforskningsplattformen Future Forests med att besvara frågor som rör samverkan och dialog.

Länk: Rapport 2020:3 Vägar till effektiv samverkan – styrning, deltagande och dialog inom skogspolitikens ramar.