Underlagsrapport om representativitet

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har levererat en underlagsrapport till utredningen som rör representativitet i formellt skydd och frivilliga avsättningar.

Samtliga underlagsrapporter finns under rubriken Underlag