Utredningen närmar sig sitt slut

Efter att utredningen beviljats förlängd tid har nu fokus legat på att försöka förvalta tiden på bästa sätt. Vi har bland annat kunnat fördjupa analyser och i vissa delar konkretiserat de åtgärder som utredningen anser vara behövliga.

Dessvärre har den pågående pandemin inte möjliggjort att vi kunnat träffa lika många kloka och intresserade personer som vi hade önskat.

Utredningssekreterare Karin Tormalm har under september månad återgått till sitt ordinarie arbete, eftersom  hon på grund av andra åtaganden, inte hade möjlighet att stanna hela den förlängda tiden ut. Vi tackar Karin för hennes insatser med utredningen!