Utredningens experter har förordnats

Idag har chefen för Miljödepartementet, statsrådet Lövin, förordnat om experter till utredningen.

Följande personer ska delta i utredningen som experter.

 • Agneta Alriksson, kansliråd, Näringsdepartementet
 • Björn Jonsson, Chef för naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Västerbotten
 • Conny Öhman, kansliråd, Näringsdepartementet
 • Elisabeth Hammar, chefsjurist, Kammarkollegiet
 • Emma Berglund, ansvarig för samhällskontakter, LRF
 • Erik Petré, förbundssekreterare, Sveriges Häraldsallmänningarsförbund
 • Eva Stengård, kansliråd, Kulturdepartementet
 • Garbriel Mörner, ordförande Skogskommittén, Sveriges Jordägareförbund
 • Ingrid Backudd, departementssekreterare, Miljödepartementet
 • Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist, Svenska Samernas Riksförbund
 • Johan Wester, senior advisor, Skogsstyrelsen
 • Jonas Eriksson, medlemschef, Norra Skogsägarna
 • Leif Öster, naturturismentrepenör, Naturturismföretagarna 
 • Linda Berglund, seniorrådgivare, Världsnaturfonden WWF
 • Linda Eriksson, skogsdirektör, Skogsindustrierna
 • Malin Sahlin, sakkunnig, Naturskyddsföreningen
 • Max Enander, stiftsjägmästare, Svenska kyrkan
 • Mikael Jakobsson, antikvarie, Riksantikvarieämbetet
 • Stefan Henriksson, handläggare, Naturvårdsverket
 • Ylva Birkne, departementssekreterare, Miljödepartementet